KS Praha logo
CZ
CZ EN

Čemu věříme

Zdrojem naší víry je Bible. Věříme, že je to zvláštní kniha, na jejíž tvorbu dohlížel Bůh a je tedy „Božím slovem“ pro člověka; její poselství je živé a aktuální v každé době.

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi se také plně hlásíme k Apoštolskému vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.

 

Pokud se chcete dozvědět něco víc o tom, čemu křesťané věří, můžete navštívit třeba pěkně zpracované stránky www.everystudent.cz.

Jsme součástí Křesťanského společenství Praha, o němž se můžete více dozvědět zde.