KS Praha logo
CZ
CZ EN

Štědré dávání: Štědrý Bůh

Co je naší motivací ke štědrosti? Nesouvisí náhodou štědrost s evangeliem více než si myslíme?

Kázání otevírá sérii o naší čtvrté a poslední sborové hodnotě – štědré dávání.

Kázání na regionu Sever.

KazatelLukáš Ondráček Datum kázání 19. 3. 2023
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
26:00

Další podobná kázání

Na křídlech víry: Víra jako kotva

Následování Krista Sborové hodnoty

Kotva je jedním z nejstarších symbolů křesťanství. V Bibli je spojována s vírou a nadějí, a jako symbol víry je vnímána až do dnešní doby. Je možné, že pro tehdejší lidi - rybáře, obchodníky..., kteří se s různými kotvami setkávali denně, mohl takový symbol znamenat víc, než vidíme dnes my? A co pro nás vlastně...

KazatelDavid Dušek Datum kázání 11. 6. 2023 Biblický verš Žd 6,19-20; 11,1; Ř 4,5; Ga 3,23; 5,6; 1J 5,4; Jk 2,14
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dosvědčování Boží svatosti: Být svatým národem – povolání pro Boží lid

Sborové hodnoty

Svatost je Božím programem pro církev. Svatost znamená být s Bohem, být pro Boha a být jako Bůh. Když Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, u záchrany to neskončilo. Jeho záměr vyjadřuje spojení "království kněží" a "svatý národ". Stávají se národem, který žije v Boží blízkosti, je oddělený pro něj a osvojuje si jeho řády a charakter....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 3. 2023 Biblický verš Ex 19,1–8 (Ex 6,6–7; Lv 26,11–13; 1Pt 2,9–10)
Stáhnout MP3 Poslechnout

Víra a Boží slovo: Víra nebo slovo?

Sborové hodnoty

Na čem stavíme naši víru? Víra, která není založená na Božím slovu, nestačí. Ale když se nás Bůh skrze Slovo dotkne a promlouvá k nám, držme to pevně vírou! Kázání na regionu Sever.

KazatelTomáš Božovský Datum kázání 19. 2. 2023 Biblický verš Sk 17,10-12; Žd 3,19; 4,2
Stáhnout MP3 Poslechnout