KS Praha logo
CZ
CZ EN

Staleté kořeny a vysazení lípy (28.10.2018)

Aktivity Uživatel Marek Bezpalec Kalendář 8.11.2018

Máme za sebou říjen, který byl ve znamení stoletého výročí naší republiky. Do přípravy jsme se pustili trochu na poslední chvíli, rozhodnutí do toho jít přišlo na zářijové modlitební, kdy jsme se modlili venku v okolí RoSy. Už předtím jsem o tom uvažoval, ale až tam jsem při modlitbách prožil, že se do toho opravdu máme pustit. Komplikací bylo, že jsme právě v období největších příprav byli s Martou v Izraeli. (Musím říct, že jsme se měli moc dobře a dovolenou jsme si užili.)

To, že se nakonec slavnostní shromáždění s vysazením lípy podařilo, je zásluhou mnoha lidí, kteří se do příprav i samotné akce zapojili. Co všechno bylo potřeba? Především zkoordinovat všechny činnosti tak, aby se vše stihlo, a dobře dopadlo. Za to patří veliký dík Martě Paskové, která za mě navíc převzala komunikaci s RoSou ohledně praktických věcí kolem výsadby i přípravy samotného shromáždění. Bylo třeba vytvořit letáček, navrhnout a nechat zhotovit cedulku k lípě, konzultovat věci kolem výsadby, lípu pak přivézt k RoSe, zajistit nářadí a další věci potřebné pro kopání, jámu pak vykopat, mezitím připravit dort a spoustu dalšího občerstvení, vyzdobit sál, starat se o děti, vše ozvučit (jak v sále, tak i venku), fotit, připravit pamětní list pro podpisy, povídat si s návštěvníky a na konci vše uklidit. Když jsme počítali, kolik lidí se do projektu zapojilo, bylo jich přes třicet.

Všem bych rád poděkoval, jak za sebe, tak tlumočím i poděkování od ředitelky paní Dvorské, a také od řady klientů – seniorů, kteří vyjadřovali za akci velký vděk.

Na všem bylo zvlášť patrné, jak je důležitá spolupráce a souhra pro to, aby se vše vydařilo. Každý z dílčích úkolů byl důležitý pro celkový výsledek. Přesto bych chtěl zvlášť poděkovat několika lidem: předně třem kopáčům, kteří kutali v dešti několik hodin jámu pro lípu (Vít Dušek, Ondra Paska a Michal Rykl), Metodějovi, který zajistil převoz lípy, Světlaně mladší, která upekla dva fantastické dorty, Lucce Vidovičové, která si vzala na starost výzdobu, a mohl bych pokračovat dále… (Vím, že někteří by raději zůstali ze skromnosti v anonymitě, ale jednak jsme je stejně viděli, a jednak: komu čest, tomu čest.)

Napadá mě ještě jedno srovnání: kolem vzniku naší republiky známe jména jako Masaryk, Rašín, Štefánik, Beneš či Švehla, ale aby republika nejen vznikla, ale také přežila a rozvíjela se, bylo potřeba mnoha dalších lidí, které vůbec neznáme, ale byli také velmi důležití.

Jak to všechno probíhalo? Dopoledne jsme měli kratší shromáždění, kde jsme se zvlášť modlili za naši zem, za v moci postavené, za Prahu… Odpoledne od 15 hodin začala v zaplněném sále mozaika příspěvků a vstupů různých hostů, které pozvali z RoSy, a kolem čtvrté hodiny jsem dostal slovo, kdy jsem mohl připomenout naše národní kořeny, ale i poukázat na Boží milost a pomoc, a na potřebu osobního vztahu s Bohem. Pak už jsme vyrazili zasadit lípu, odhalili pamětní sloupek s cedulkou, začali postupně zasypávat zasazenou lípu, při tom zazpívali hymnu a na závěr jsme se ještě modlili a žehnali obyvatelům RoSy i našim zastupitelům (z Prahy 8 přišli tři zastupitelé). Pak jsme se vrátili na dorty a další občerstvení, povídali si a měli se fajn (a také podepisovali pamětní list). Několik klientů přišlo dojatě poděkovat, a těší se na nějakou další akci, kterou připravíme (na Vánoce ).

V příloze najdete díky Davidovi Šerému několik fotografii.

Tomáš Božovský

Viz  http://www.staletekoreny.cz/ http://www.staletekoreny.cz/vysazovani-lip-stoleti